"Crewing all seas."
  • Home
  • Politica de calitate

Politica de calitate

Sirius Crewing Services iși ia angajamentul să atingă cele mai înalte standarde de management, punând accentul principal pe practicile de lucru sigure și îmbunătățirea continuă a competențelor personalului.

Angajamentul in privinta calitatii include furnizarea unui mediu si a unor practici sigure de lucru, prevenirea poluării, stabilirea unor garanții împotriva tuturor riscurilor identificate, evaluarea rezultatelor auditului, analiza serviciului neconform și evaluarea eficienței acțiunilor corective.

Sirius Crewing Services se angajează să îndeplinească solicitarile Armatorului și să îmbunătățească și eficientizeze continuu Sistemul de Management al Calității. Această politică este adecvată pentru scopul organizării și oferă cadrul pentru stabilirea obiectivelor care sunt apoi analizate. Depunem un efort continuu pentru a satisface cerințele Armatorilor, avem în vedere întotdeauna standardele impuse, angajații și comunitatea în general.

Acest lucru implică încurajarea participării active și contribuția cu idei a întregului personal. Aceste standarde ridicate de lucru și siguranță se vor realiza prin administrarea unui sistem de management al calității care îndeplinește cerințele ISO 9001: 2015.

Sistemul de Management va permite procese de luare a deciziilor privind afacerea  pentru a controla și monitoriza riscurile și de asemenea va permite sa se verifice respectarea standardelor de performanță. Conformitatea cu această politică, obiectivele și procedurile aferente sunt obligatorii pentru toti angajații. Calitatea este responsabilitatea tuturor celor care lucrează pentru și în numele Sirius Crewing Services.

Satisfacția Armatorului și numele Societății sunt direct dependente de această filozofie de lucru. Reprezentantul Managementului Calității (RMC) are responsabilitatea și autoritatea de a coordona, dezvolta și monitoriza punerea în aplicare și eficiența sistemului de calitate și pentru de a asigura că cerințele ISO 9001: 2015 sunt îndeplinite.

Sirius Crewing Services

 


© Sirius Crewing Services Srl - All rights reserved, designed by imarketing.gr